ฤาษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน ณ วัดโพธิ์ (ท่าเตียน)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในการถวายงานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
ในงาน
“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)ในการสร้างฤาษีทั้งหมด 80 ท่า 82 ตน
เพื่อเป็นมรดกของชาติให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังได้ศึกษาฤาษีดัดตนจากรุ่นสู่รุ่น
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”