“พระอู่ทอง”

พระพุทธรูปแบบอู่ทองแบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ…..

อู่ทองรุ่นแรก

มีอิทธิพลของศิลปะทวารวดี และขอมปะปนกัน ได้แก่ กลุ่มพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์เป็นแบบพื้นเมืองคือ พระพักตร์ สี่เหลี่ยม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นตุ่มเล็กๆ ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดตรง

อู่ทองรุ่นที่ ๒

แสดงอิทธิพลของศิลปะขอมชัดเจนที่สุด ลักษณะที่สำคัญได้แก่ พระพักตร์สี่เหลี่ยม สีพระพักตร์ถมึงทึง ขมวด พระเกศาเล็ก มีไรพระศก (แนวที่ปรากฏอยู่ระหว่างพระนลาฏและขมวดพระเกศา) พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลาย ตัดตรง นิยมทำพระพุทธรูปที่มีพระชงฆ์เป็นสันที่เรียกว่า “พระแข้งคม” ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง

อู่ทองรุ่นที่ ๓

มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย ลักษณะโดยรวมคล้ายกับรุ่นที่ ๒ คือ มีไรพระศก พระชงฆ์เป็นสัน ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง แต่มีลักษณะที่แตกต่าง คือ พระพักตร์รูปไข่ อันเป็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย และพระรัศมีเป็นเปลวสูงอย่างมาก

 

📍ทุกขนาดทุกไชค์ เราสร้างได้หมดนะครับ

📍หรือจะขึ้นแบบใหม่ที่คุณต้องการ เราทำให้ได้นะครับ

📍ผลิตเองทุกขั้นตอน ตรวจงานได้ทุกขั้นตอน

📍ดังนั้น เมื่อมีปัญหา เราแก้ไขให้ท่านได้ทุกกระบวนการ

📍รับรองผลงาน 100% ไม่ผ่านQC ไม่ส่งออก นะครับ

📍ทั้งสวยทั้งละเอียด คุณภาพ100% ตอบโจทย์ของพระพุทธรูปที่คุณมองหา ด้วยประสบการณ์ที่มีนานกว่า 30 ปีครับผม

📍สอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎️ 0842602000 , 034-338-100, 034-339-100