พระประจำวันเกิด

พระประจำวันจันทร์

พระประจำวันอังคาร

พระประจำวันพุธ(กลางวัน)

พระประจำวันพุธ(กลางคืน)

พระประจำวันพฤหัส

พระประจำวันศุกร์

พระประจำวันเสาร์

พระประจำวันอาทิตย์