ขั้นตอนการผลิต

1.ขั้นตอนการขึ้นแบบ และการปั้น

2.ขั้นตอนการทำแม่พิม (หรือ) ขั้นตอนการทำหุ่น

3. ขั้นตอนการเผาหุ่นและเททองหล่อ

4.ขั้นตอนการขัดเงาตกแต่งผิวทองเหลืองและเก็บรายละเอียด

5.ขั้นตอนการทำผิว อาทิ พ่นสี/รมผิว/ปิดทองคำ/ปัดเงา ฯลฯ

6. ขั้นตอนการขนส่ง