โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง สาขาใหญ่

รับหล่อพระประธาน สร้างรูปเหมือน งานประติมากรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่  เรากล้าการันตีผลงาน100% ด้วยคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่าเจ้าอื่นและตรวจสอบงานได้ทุกขั้นตอน มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ และหน้าร้านจริง เป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญการมากกว่า 30 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก โดยช่างปั้น-ช่างหล่อมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทรา

ตัวแทนจากโรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ในการถวายงานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

ในงาน
“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)ในการสร้างฤาษีทั้งหมด 80 ท่า 82 ตน

เพื่อเป็นมรดกของชาติให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังได้ศึกษาฤาษีดัดตนจากรุ่นสู่รุ่น
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

สำหรับการออกแบบและผลิต “ขันน้ำสาคร” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้วพร้อมฝาปิดมิดชิด และ”ที่ตักน้ำทองเหลือง” ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ภาชนะที่ใช้ในพิธีพลีกรรมของวันนี้

– การออกแบบรูปทรงและฝาปิดที่เราคำนึงถึงความแข็งแรง และสะดวกในการใช้งานในพิธีพลีกรรมเนื่องจากต้องบรรจุน้ำจำนวนมากถึงหลายลิตร

– ดังนั้นเอกลักษณ์ของขันน้ำสาครและที่ตัก เราจึงเน้นรูปแบบให้คลาสสิคและความเรียบของผิว เพื่อลดแรงเสียดสีจากการยกขันน้ำสาคร แต่มีความเป็นไทยด้วยฝาปิดด้ามจับทรงดอกบัว มีลักษณะฝาที่โค้งมน ไม่มีความคม แข็งแรงและเงางามเหมือนทองที่ขึ้นรูป

– ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล วิรุณจันทร์ทราและครอบครัว พร้อมทีมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดกับวงศ์ตระกูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตภาชนะในพิธีพลีกรรม ของรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้

– ขอผลบุญในครั้งนี้หนุนนำข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมกัลยณมิตรทุกท่านที่ได้เห็นโพสในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุๆๆ ไปพร้อมๆกัน

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

สรีระด้านข้างสวยงาม ได้สัดส่วน

พระสุโขทัย ปางสดุ้งมาร

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

ปางสะดุ้งมาร ปางประทานพร ปางสมาธิ

พระสุโขทัย ปางสะดุ้งมาร

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

อยากชนะภัย ชนะมาร ศัตรูพ่ายภัย ผู้ชนะสิบทิศ ต้องปางนี้

พระสุโขทัย ปางประทานพร

“ให้พร สมหวัง ดลทุกสิ่งดังใจปรารถนา”

พระสุโขทัย

ปางสมาธิ ปางประจำวันพฤหัส เป็นปางพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เห็นทางธรรม นำทางสว่าง

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

สรีระด้านข้างได้สัดส่วน สรีระอ่อนช้อย

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

พระสุโขทัย

“คนนิยมสร้างพระรุ่นนี้ในปัจจุบันเนื่องจากมีความสวยงาม อ่อนช้อย”

โรงหล่อพระพุทธรูป ยงค์เจริญการช่าง

เมื่อคนเรานั้นมีความทุกข์ ก็มักจะนึกถึงพระ ที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบันนี้คนจะทำบุญกันมากขึ้นโดยเฉพาะ การทำบุญด้วยการสร้างพระเพราะชาวพุทธมีความเชื่อว่า การทำบุญ ด้วยการสร้างพระ จะเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตเราในภายภาคหน้านี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจโรงหล่อพระพุทธรูป ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ได้้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้

————————————————————————————-

เรามีบริการเต็มรูปแบบ ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนจบงาน

หากสนใจอยากสร้างพระไม่รู้รายละเอียดเลย

เรายินดีให้คำปรึกษาท่านได้ ครับ/ค่ะ

 

มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่!!

มีหน้าร้านขายพร้อมบริการ!!

 

ฟรี! จัดส่ง

ฟรี! ติดตั้ง

ฟรี! ทำพิธีเททอง ครบวงจร

(มีห้องจัดพิธีและห้องรับรอง ติดเครื่องปรับอากาศ ไม่ร้อน มีห้องน้ำภายในตัว สะดวกทั้งเด็กและผู้สูงวัย)

 

 

พระประจำวันอาทิตย์

พระประจำวันจันทร์

พระประจำวันอังคาร

พระประจำวันพุธ(กลางวัน)

พระประจำวันพุธ(กลางคืน)

พระประจำวันพฤหัส

พระประจำวันศุกร์

พระประจำวันเสาร์

โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง 

งานของเรามีทั้งแบบที่มีแม่พิมพ์ และออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เน้นคุณภาพ ความทนทาน และความแข็งแรงให้เหมาะกับสถานที่ตั้งพระซึ่งแตกต่างกันไป เราใส่ใจในทุกรายละเอียด และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

การปั้นงานใช้ช่างฝีมือ งานดูเหมือนงานที่มีชีวิตมีอารมณ์ เน้นงานที่ทำจากเนื้อโลหะเช่น งานทองเหลือง และ งานสัมฤทธิ์ งานทำผิวจะแบ่งเป็น ขัดเงา, รมดำพ่นทอง, ทำสีเหมือนจริงและปิดทองแท้

ผลงานและกิจกรรม

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อ

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อพระ

พิธีเททองหล่อพระ

ช่างผู้ชำนาญ

ช่างผู้ชำนาญ

ช่างผู้ชำนาญ

ช่างผู้ชำนาญ

ช่างผู้ชำนาญ

พิธีเททองหล่อองค์พระประธานขนาดหน้าตัก 109 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จ. สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม

This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.

ติดต่อเรา

Tel : 034 338 100 , 034 339 100
Mobile : 086 544 5447 , 084 260 2000
Line ID : yongcharoenbuddha
FB page : yongcharoenbuddha
IG : yongcharoen_buddha
Email : yongcharoen-buddha@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

10 + 1 =